Min Söndag

 

Vi presenterar ett koncept som just er församling kan göra för att dela berättelsen och samtidigt visa vem ni är...

I många församlingar inser man behovet av mediaproduktion men saknar redskapen både i form av kompetens, plattform för distribution samt programformat som upplevs relevanta. Samtidigt finns hos många en önskan att presentera sig som församling för sin omgivning och primärt då Söndagens gudstjänst som i många fall bäst representerar församlingens liv och karaktär.
 
Min Söndag” är ett koncept för att förena flera olika behov och ambitioner.
Genom ett tydligt format, vägledning och en strategi för distribution är vår övertygelse att konceptet kan fylla ett reellt behov och även bli ett viktigt redskap i evangelisation och presentation av församlingen för sin omgivning och intresserade.
 
Min Söndag ” utgår ifrån att tittaren får följa en person på Gudstjänst under en vanlig söndag i den aktuella församlingen. 
 
Det viktigaste är just personen som man följer, mao vanliga människor i Sverige idag som prioriterar Söndagen för Gudstjänst och kristen gemenskap.
Man möter personen på morgonen innan gudstjänsten och sedan på väg till kyrkan.
I inledningen kan man presentera individen man ska följa, hur länge personen varit med i församlingen mm
På väg till lyrkan kan man få korta reflektioner inför dagens Gudstjänst, förväntningar, vad som individen upplever viktigt...
Är det en äldre person som tex varit med i Söndagskolan som både elev och lärare kan man göra en vinkling mot dagens ssk i jämförelse med då. etc..
Väl på plats får tittaren följa Gudstjänsten ur indvidens perspektiv snarare än att själv bli ”inkastad” i ett möte som betraktare vilket ofta blir fallet om man bara tittar på en ordinarie gudstjänst som webbsänds.
De delar som formatet omfattar kan vara de klassiska delarna i gudstjänsten; gemenskapen,Ordet,bönen och sakramenten.
Man kan som tittare få ta del av delar av predikan och sedan kan hela predikan ligga som antingen ljudfil eller separat länkbart videoklipp.
 
Efter Gudstjänsten följer man personen till kyrkkaffet. pch porgrammet avslutas med korta kommentarer från individen om upplevelser från Gudstjänsten..
 
Programmet blir därmed en skildring av en individ samtidigt som en kristen församling blir presenterad.
 
 
 
Syfte :
 
1. Visa på aktualiteten i 3 budet genom att avskilja Söndagen som Herrens dag
2. Visa på hur många som faktiskt firar Gudstjänst som en viktig och naturlig del av söndagen
3. Att genom ett tydligt format och vägledning hjälpa församlingar att producera sitt eget program
4 Programmet blir ett varumärkesprogran flr deb egna församlingen
5. Att utifrån det inspelade materialet göra olika former av program mao. för olika plattformar.
6. Att bygga programmet på en individ istället för en presentation av en organisation. Den senare blir presenterad genom individens upplevelse och uppriktiga berättelse. Individen kan vara en yngre eller äldre medlem,nysvensk,från olika sammhällsklasser. Någon i styrelse eller äldste eller pastor.
7. Att dessa ”Min söndag” blir ett begrepp som finns i olika samfund och församlingar men tar sin start i Pingstförsamlingar.
8. Konceptet bygger på ”learning by doing” Utbildningsmomentet kan ske i form av workshop ,lokalt arbete i församlingen och sedan distansledd postproduktion.
9. Produktionen bygger på enkel teknik och programvaror som lätt kan användas av församlingarna.

Länk till exempel på hur programmen kan bli

Länk till Dropbox med material